Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all יום עיון למורי דרך - עדות ושכונות בירושלים | טיקטליין
טוען אירועים

« כל האירועים

  • אירוע כבר עבר.

0

יום עיון למורי דרך – עדות ושכונות בירושלים

12.12.21 | ח׳ בטבת תשפ״ב
יום ראשון - 9:00
מרכז חיבה


שני מועדים: 12.12.21 / 13.2.22

9:00-14:00

מיקום: מרכז חיבה, הרצוג 75 ירושלים

9:00-11:00 טל חניה על יהודי שיראז ובבל – סיפורם של בני שיראז ובגדד בירושלים בשכונות נווה שלום ומחנה יהודה; העלייה הראשונה משיראז, סיפורן של משפחות: בנאי, כליפה ומלמד. הבבלים הראשונים בירושלים במאה ה-19, סיפורן של משפחות: נמרודי ומני. הקשר הירושלמי בין יהודי שיראז ליהודי בגדד, טביעת חותמם על הקהילה הירושלמית בימי המנדט.

11:00-11:30 הפסקה

11:30-13:30 ד"ר גיורא פוזיילוב – מבוכרה לירושלים- עלייתם והתיישבותם של יהודי בוכרה בא"י.

    13:30-14:00 שאלות ותשובות ודברי סיכום

    התחל למכור איתנו
    close slider

      יצירת אירועים במהירות ובפשטות